Декларация за поверителност

Защита на личните данни
Магазин Hook се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно.
Магазин Hook се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.
Магазин Hook се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за следните цели:

  • Обработка на клиентска поръчка
  • Статистически цели, за подобряване работата на магазина
  • Администриране и обслужване съдържанието на магазина
  • Ако сте дали съгласието си, да бъдете уведомявани за нови продукти и промоции, които биха представлявали интерес за Вас

Когато създавате клиентски профил ще Ви бъде дадена възможността да изразите съгласието си за получаване на информация от магазин акс чрез електронна поща, за продукти, промоции и специални оферти. В случай, че не желаете да получавате каквато и да е обратна информация от магазин Hook, моля не слагайте отметка в определената за целта кутийка.

Снимки, илюстрации и описание на продукт
Публикуваните в този сайт описание и снимки на продукти са само за общи информационни цели. За да е сигурен, че продуктът отговаря точно на изискванията му, Клиентът трябва да се осведоми за конкретните характеристики чрез сайта на прозиводителя.