Въдица Legacy SC AIR STINGER 63ULS с тест 0.4 – 1.5 гр.

Като ревностен адепт на сръхлеките течение никога не съм съумявал да запазя самообладание, когато край мен премине нещо импониращо с характеристиките си на вътрешните ми нагласи. Особено пък когато е нестандартно до степен изключителност и безкомпромисно като качество на изработка. От известно време интересите ми се насочиха или по-скоро се сринаха(зависи от гледната точка) до най-крайните аспекти на  изфиняване на такъма в неговата комплексност. Terra incognita и вселена от неизвестности, творчество, интерпретации, експерименти и събиране на съвсем нови впечатления от риболова въобще. И ..

Прочетете повече