ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН HOOK

ВЪВЕДЕНИЕ

Чл. 1. Настоящият документ, наричан „Общи условия“, е предназначен да урежда отношенията между „ХУК.БГ“ ООД (ЕИК: 200606797), със седалище на адрес ул. „Цанко Дюстабанов“ № 18, Варна-9000, България (наричан по-долу ДОСТАВЧИК) и клиентите на платформата за електронна търговия „hook.bg“ (наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛ/И и/или ПОТРЕБИТЕЛ/И).

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. По информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите се предоставят следните данни за Доставчика:

Юридическо име: „ХУК.БГ“ ООД

Седалище и адрес на управление: ул. Цанко Дюстабанов № 18, Варна-9000, България

Оперативен адрес и адрес за подаване на жалби: бул. „Приморски“ № 23, Варна-9000, България

Данни за контакт: бул. „Приморски” № 23, гр. Варна-9000, България, тел. 0899242469

Вписване в публичния регистър: Регистрационен номер на дружеството – 200606797

Регулаторни органи:

(а) Комисия за защита на личните данни

Адрес: „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, София

Тел.: (02) 940 20 46

Факс: (02) 940 36 40

Имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

(б) Комисия за защита на потребителите

Адрес: пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, София-1000

Тел.: 02 / 980 25 24

Факс: 02 / 988 42 18

Гореща линия: 0700 111 22

Уебсайт: www.kzp.bg

Доставчикът е регистриран по Данък добавена стойност под идентификатор BG 200606797.

III. ОПИСАНИЕ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Hook.bg е платформа за онлайн търговия, намираща се на уеб адрес https://www.hook.bg. Тук потребителите могат да участват в договори за покупка, продажба и доставка на продукти, предлагани от Доставчика на платформата. На потребителите се дава възможност да:

Се регистрират и създадат профил, за да разглеждат онлайн магазина на Доставчика и да използват допълнителни информационни услуги.

Разгледат продуктите, техните характеристики, цени и условия за доставка.

Инициират сключване на договори с Доставчика за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в платформата hook.bg.

Изпълняват всякакви платежни процедури, свързани с финализирани договори, включително електронни методи за плащане.

Получават актуална информация за нови продукти, предоставени от Доставчика в платформата hook.bg.

Да подават електронни декларации, свързани със сключването или изпълнението на договори с Доставчика през платформата hook.bg, чрез интерфейс, предоставен на страницата на платформата.

Бъдaт информирани за техните законни права, предимно чрез онлайн интерфейса на платформата.

Упражняват правото си на отказ, когато това е приложимо съгласно Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът гарантира правата на потребителите, предвидени от закона, в рамките на добросъвестните критерии и условия, посочени в потребителското или търговското право. Тази гаранция се поддържа в контекста на улесняване на покупките, продажбите и доставката на продукти на платформата.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоки с Доставчика през платформата hook.bg на адрес https://www.hook.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на платформата на Доставчика.

(2) Съгласно сключения договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да организира доставката и да прехвърли собствеността върху избраните артикули на Потребителя чрез интерфейса на платформата. Потребителите имат възможност да коригират грешки при въвеждане до изпращане на декларацията за сключване на договора до Доставчика в платформата hook.bg.

(3) Ползвателите са длъжни да заплатят на Доставчика възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията, определени в платформата hook.bg и настоящите общи условия. Таксата е равна на цената, показана на платформата. В случай на техническа грешка в ценообразуването, Доставчикът незабавно уведомява Потребителя за правилната цена на продукта и си запазва правото да анулира поръчката поради неправилна ценова листа.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че цялата комуникация във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба може да се осъществява по електронен път, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и чл.11 от Закона за електронната търговия.

(2) Електронните изявления, подадени от Потребителите, се считат за извършени от лицата, посочени в регистрационните данни на Потребителя, при условие че са използвани съответните потребителско име и парола.

 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА HOOK.BG

Чл. 7. (1) За улесняване на сключването на договори за покупко-продажба на стоки на hook.bg, Потребителят трябва или да въведе избрано потребителско име и парола за отдалечен достъп или да се удостовери с Facebook, Google профил или имейл адрес. С това се разбира, че Потребителят е съгласен с тези общи условия. Приемането на тези условия се потвърждава и при финализирането на всяка Потребителска поръчка.

(2) Потребителското име и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя в процеса на онлайн регистрация в сайта на Доставчика, следвайки описаната процедура. Потребителите могат да правят поръчки, да заявяват доставки на стоки и да използват своите Facebook и Google профили.

(3) С въвеждането на данните си в потребителската кошница и натискането на бутона „ЗАВЪРШЕТЕ ПОРЪЧКАТА“ Потребителят потвърждава, че е прочел настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът валидира поръчката на Потребителя чрез имейл. Приемането на поръчката, изборът на куриер, определянето на цената за доставка и крайната цена се потвърждават чрез телефонно обаждане от представител на магазина за електронна търговия. Създава се Потребителски акаунт, с което се установяват договорни отношения между Потребителя и Доставчика. Поръчката се счита за приета след телефонно потвърждение между страните.

(5) При регистрация или извършване на поръчка Потребителят се задължава да предоставя точни и актуални данни. Потребителят е длъжен да актуализира данните, предоставени при регистрацията или поръчката си при промени във времето.

(6) Съгласие за получаване на имейли:
С регистрацията си, потребителите се съгласяват да получават промоционални имейли от сайта. Тези имейли могат да включват информация за продукти, услуги, специални оферти, новини и други свързани съобщения. Потребителите имат възможността да се откажат от получаването на такива имейли по всяко време, чрез натискането на бутон Unsubscribe, наличен във всеки получен имейл.

 

РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата hook.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на стоките, предоставени от доставчиците на платформата.

(2) В случай на извършване на поръчки от нерегистрирани потребители, приемането на тези общи условия става в момента на финализиране на поръчката.

Чл. 9. Потребителите следват процедурата по-долу за сключване на договор за покупко-продажба на стоки в платформата:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата hook.bg.

(2) Избиране на една или повече стоки, предоставени от Доставчика в платформата и добавянето им към списъка за покупки.

(3) Предоставяне на необходимите данни за идентифициране на Потребителя като страна по договора.

(4) Предоставяне на подробности за доставката.

(5) Избор на начин на плащане и време.

(6) Потвърждаване на поръчката – първо по електронен път, а след това с представител на Доставчика след окончателно уточняване и определяне на цената на куриерската услуга.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на заявените от Ползвателите стоки, независимо от техния избор чрез едно електронно изявление от единен списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може паралелно да организира доставката на стоки, заявени по отделни договори за покупко-продажба.

(3) Потребителите носят отговорност, свързана с доставените стоки, които се заплащат индивидуално за всеки общ договор за доставка. Използването на правата, свързани с доставката на стоки, не влияе и не засяга условията на договора за покупко-продажба. В случай, че Потребителят има качеството на потребител по Закона за защита на потребителите, упражняването на правото на отказ от договора за доставка и услуга за конкретната стока не засяга договорите за покупко-продажба на други доставени стоки. Потребителите се ползват със законова гаранция за съответствие на стоките с договора за продажба.

(4) При доставка на промоционални стоки в комплект с други продукти, приоритет имат правилата за доставка и връщане за съответния комплект, посочени в продуктовия профил на електронния магазин.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е длъжен точно и недвусмислено да идентифицира договора и стоките, по отношение на които упражнява правата си.

Чл. 12. (1) Потребителят може да заплати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при подаване на поръчката на стоките – онлайн или при доставката им – с наложен платеж или онлайн.

(2) Онлайн плащанията при подаване на поръчка могат да се извършват с дебитна/кредитна карта и бизнес карти Visa и Mastercard през ВПОС терминала на ДСК. Транзакциите са защитени чрез програмата за сигурност MasterCard Identity Check и VISA Secure.

(3) От съображения за сигурност максималният лимит за плащане с карта е 2000лв. Ако неизплатената сума на покупката надвишава тази, плащането трябва да се извърши чрез банков превод или наложен платеж.

(4) Ако общата покупна цена е равна или надвишава 10 000лв., плащането се извършва единствено по банков път.

 

VII. СПЕЦИФИЧНИ КЛАУЗИ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ЛИЦА, ИДЕНТИФИЦИРАНИ КАТО ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗАКОНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПРОДАЖБА НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, които въз основа на информацията, предоставена при сключване на договора за покупко-продажба или при регистрация в hook.bg, могат да бъдат идентифицирани като потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите , Закон за електронната търговия, Закон за предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажбата на стоки и/или Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на предлаганите от Доставчика стоки са посочени в профила на всяка стока в платформата hook.bg.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всеки артикул в платформата hook.bg.

(3) Пощенските и транспортните разходи не са включени в цената на стоките, но се предоставят като информация на Потребителите след потвърждаване на поръчката. Тази цена се съобщава на Потребителя от Доставчика по телефона, като със съгласието на Потребителя поръчката се счита за финализирана. Ако Потребителят не получи изпратената стока повече от веднъж, Доставчикът си запазва правото да:

Начислява транспортни разходи на Потребителя при всяка следваща поръчка;

Да не допуска право на отказ от закупена стока за срок над 14 дни;

Да не предоставя подаръци за последващи поръчки на Потребителя;

Да откаже „Защита на цената“, ако Потребителят я поиска.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора са определени в настоящите общи условия и информацията, предоставяна на Потребителя чрез механизмите, описани в платформата.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по тази клауза, е актуална към момента на показването ѝ в платформата hook.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата информация, изисквана от Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки, може да бъде предоставена през интерфейса на платформата hook.bg или по електронна поща.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчиците имат право да приемат авансови плащания по сключени с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят самостоятелно решава дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равна или надвишава 10 000 лв., плащането може да се извърши само чрез превод или депозит по разплащателна сметка на Доставчика.

 

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в 14-дневен срок от датата на приемане на стоката от Доставчика, като се свърже с Доставчика по имейл на office@ hook.bg. Информация относно упражняването на правото на отказ можете да намерите на https://www.hook.bg/

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

– за предоставяне на услуги, когато услугата е напълно предоставена, договорът изисква задължение за плащане от потребителя и услугата е започнала с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждението, че е наясно, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът е изцяло изпълнени от търговеца;

– за доставка на стоки, изработени по спецификация на Потребителя или съобразени с неговите индивидуални нужди;

– за доставка на стоки, чието качество може да се влоши или имат кратък срок на годност поради своето естество, като храни, течности и хранителни добавки;

– за доставка на запечатани стоки, които са били разпечатани след доставката и не могат да бъдат върнати поради съображения за хигиена или защита на здравето (като дрехи, бельо, бански костюми, чорапи и др.);

– за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството си са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

– за доставка на стоки, чиято цена е договорена при подписване на договора за покупко-продажба и може да бъде доставена не по-рано от 30 дни от датата на договора, и чиято действителна стойност зависи от пазарни колебания, които търговецът не може да контролира;

Във всички случаи, предвидени в ЗЗП:

(3) Когато Доставчикът в платформата не е изпълнил задължението си за предоставяне на информация, определено в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на стоката. Ако информацията бъде предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, срокът започва да тече от датата на предоставянето ѝ. Потребителят има право да изпрати изявление за отказ от тази статия директно до Доставчика, като се свърже с Доставчика чрез имейл office@hook.bg.

(4) Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договор от разстояние или договор извън търговския обект, Доставчикът трябва да възстанови всички суми, получени от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни от датата, на която Доставчикът е уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Това е приложимо само ако Доставчикът вече е получил обратно стоките, предмет на договора, в оригиналната им опаковка с всички етикети и придружаващи документи. Доставчикът възстановява сумите, получени по банков път, освен ако Потребителят изрично не е дал съгласие за използване на друг метод на плащане и при условие, че правото на отказ е упражнено в рамките на 14 дни от получаване на стоките и стоките са изпратени обратно на на Доставчика в рамките на този 14-дневен срок.

В случай, че стоката, за която Потребителят е избрал да се откаже от договора в 14-дневен срок от получаването ѝ, е заплатена с карта, възстановяването на заплатената сума се извършва в пълен размер по картата, с която е извършено плащането. е направена.

(5) При упражняване на правото на отказ разходите по връщането на стоката са за сметка на Потребителя съгласно чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на потребителите.

(6) Ползвателят се задължава да съхранява получените от Доставчика чрез платформата стоки и да гарантира запазване на качеството и безопасността им през срока по ал. 1.

(7) Ползвателят може да упражни правото си на отказ от договора, като се свърже с Доставчика чрез имейл office@hook.bg. Стоките се изпращат без наложен платеж до адрес на Доставчика: гр. Варна, бул. Приморски. № 23. Стоки, изпратени с наложен платеж, не се приемат от Доставчика.

(8) Ако Доставчикът не е предложил сам да вземе стоките, той може да задържи възстановяването на сумата, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, което от двете настъпи първо.

(9) При стоки, които се доставят заедно с други стоки в комплект (т.нар. пакет от стоки), когато Потребителят упражни правото си на отказ по този член и съгласно Закона за защита на потребителите, Потребителят следва да върне целия комплект както е получен и в състояние за продажба. Ако някои стоки, които са част от опакован продукт, не подлежат на връщане съгласно разпоредбите, Потребителят се съгласява, че целият опакован продукт не подлежи на връщане.

(10) Независимо от горните условия, Потребителят се задължава да върне стоката в състояние, годно за продажба. Продаваемо състояние означава състояние, което позволява последваща продажба на стоките като нови. Разопаковането на стоките не трябва да води до забележимо влошаване на външния вид на стоките. При нарушаване на външния вид на стоката, Доставчикът си запазва правото по свое усмотрение да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходите за възстановяване на външния вид на стоката, съгласно чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на потребителите. В този случай Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от тестването им по начини, различни от необходимите за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

(5) При предоставени от Потребителя неверни данни, като адрес за доставка и телефонен номер, или при отсъствие на Потребителя на посочения адрес, или доставката на стоката е невъзможна по причини, извън контрола на доставчика, стоките се връщат и съхраняват в склада на Доставчика. При тези обстоятелства стоките не се държат за Потребителя, освен ако не са предварително заплатени. При предплащане на стоките се запазват за срок от 15 дни от връщането им. След изтичане на този срок, ако Потребителят не поиска стоката от Доставчика, Доставчикът възстановява полученото плащане, приспадайки разходите за доставка и съхранение. При предоставени от Потребителя грешни или неточни данни за адрес за доставка, в резултат на което стоката е изпратена на неправилен адрес, Потребителят ще бъде таксуван с куриерска услуга за пренасочване на пратката.

(6) В случай, че стоката не бъде доставена на Потребителя в посочения срок за доставка, Потребителят няма право на обезщетение. Причините за потенциално забавяне на доставката след определеното време на платформата включват: над средния брой поръчки за Доставчика; проблеми с куриерската услуга като неефективна организация, прекомерно натоварване, непредвидени технически проблеми или метеорологични условия; непредвидени технически проблеми със системите на Доставчика; проблеми с доставчика, от който Доставчикът получава продукта; тежки метеорологични условия и други форсмажорни обстоятелства, които биха могли да попречат на нормалната работа на Доставчика.

(7) Във всички случаи Доставчикът гарантира и се задължава да достави стоките на Потребителя не повече от 30 работни дни след ориентировъчните дни за доставка.

(9) Доставката се извършва от избран от Потребителя куриер по начин и ред съгласно условията за доставка на куриера.

Чл. 18. Доставчикът се задължава да спазва всички изисквания на българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

Чл. 19. Доставчикът уведомява Потребителя за транспортните и куриерските разходи след потвърждаване на поръчката по телефона. Стойността на доставката може да варира в зависимост от тарифите на избрания куриер за продукта, метода и избрания от Потребителя адрес за доставка.

Чл. 20. (1) Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставка и предаване от куриера. Ако стоката не отговаря на изискванията или има видими повреди или дефекти, Потребителят е длъжен да откаже приемането й от куриера и незабавно да уведоми Доставчика чрез платформата.

(2) Ако Ползвателят не откаже стоката от куриера и не уведоми за това Доставчика в платформата по реда на ал.1, стоката се счита за одобрена като съответстваща на изискванията, с изключение на скрити дефекти.

(3) В случай, че при доставката на стоките Потребителят желае да откаже и да не ги приеме, транспортните разходи в двете посоки са за негова сметка.

Чл. 21. Доставчикът осигурява необходимия сервиз на стоките съгласно изискванията на раздел XIII. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговска продажба, определени в Търговския закон, Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) С оглед сигурността на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпраща съобщение само до имейл адреса, посочен от Ползвателите при регистрацията.

(3) Доставчикът има право да съхранява данни на крайното устройство на Потребителя, освен ако Потребителят изрично заяви несъгласието си с това.

(4) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът, като оператор на платформата hook.bg, има право да изпраща по всяко време електронни съобщения до Ползвателя, включително бюлетини или оферти за покупка на стоки, стига Ползвателят да е съгласен с това или да е регистриран в електронния магазин на Доставчика.

(5) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя при използване на онлайн магазина на Доставчика.

(6) Доставчикът в нито един момент не запазва данни за използваната(ите) от Ползвателя кредитна и/или дебитна(и) карта(и) при закупуване на стоки в електронния магазин. Потребителят има възможност да запазва данните на кредитната и/или дебитната(ите) карта(и), използвана(и) при закупуване на стоки от електронния магазин, но тези данни не се съхраняват от Доставчика. Вместо това се съхранява само в системата на банковата институция, която е издала картата и обработва и получава транзакциите. При запазване на кредитна и/или дебитна карта, Потребителят следва да използва 3D кода, когато възнамерява да използва отново запазената карта за покупка от електронния магазин hook.bg.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът в има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите потребителско име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената „Процедура за загубени или забравени имена и пароли“, достъпна на адрес: https://www.hook.bg/moyat-profil/lost-password/.

(3) Подробно описание на използването, защитата и обработването на личните данни на Потребителя можете да намерите в Политиката за поверителност на уебсайта hook.bg, намираща се на адрес https://hook.bg/politika-za-poveritelnost/

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО УСЛОВИЯТА

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, като последната им редакция се вписва в чл. 38 от настоящите Общи условия.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко изменение на настоящите общи условия засяга Ползвателя в един от следните случаи:

А) след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Потребителят, който вече е приел предишната редакция, не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

Б) С изричното им приемане от страна на Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.

Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://hook.bg/obshti-usloviya/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 27. Настоящите общи условия и договорът на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

– При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

– По взаимно съгласие на страните в писмен вид;

– При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си;

– Когато оборудването е иззето или запечатано от държавни органи;

– При заличаване на регистрацията на Ползвателя в електронния магазин на Доставчика. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават валидни и подлежат на изпълнение;

Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата hook.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството на Република България, общоприетите морални норми, или общоприетите правила и практики в електронната търговия.

 

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети Доставчика срещу всякакви съдебни претенции и други искове от трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички вреди и разходи (включително адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:

(1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор;

(2) нарушаване на авторски права, права за производство, излъчване или други права на интелектуална или индустриална собственост;

(3) неразрешено прехвърляне на права, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора;

(4) неверни декларации относно статуса на Потребителя по Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност при непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени и неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени загуби, причинени от Ползвателя в процеса на използване или неизползване на hook.bg, както и във връзка с договори за покупко-продажба с Доставчик.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата е недостъпна поради непреодолима сила или технически причини.

(4) Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в hook.bg.

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност, ако мерките за сигурност на техническото оборудване са преодолени, което доведе до загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация или други подобни последици.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили в резултат на невярна идентификация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако при тези обстоятелства може да се прецени, че това лице е Потребителят.

XIII. РЕКЛАМАЦИИ

Чл . 33. (1) Потребителят има право на рекламация, като при подаване на такава трябва да предостави пълния комплект документи (включително касова бележка/фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта и др.), както и стоките се изпращат на адрес: гр. Варна, бул. „Приморски” 23.

(2) Транспортните разходи при изпращане на продукт за гаранционно обслужване се поемат от ХУК.БГ ООД.

(3) Гаранцията важи само за производствени дефекти и несъответствия, съществували към момента на доставката на стоката и появили се при нормална експлоатация, на територията на Република България. Гаранцията е невалидна и клиентът покрива разходите за ремонт (тъй като може да бъде показана такса за обслужване) в случаите, произтичащи от:

– Неправилна употреба и/или неправилно съхранение.

– Нарушена цялост на гаранционните стикери.

– Идентификационният номер на продукта (IMEI номер), серийният номер или кодът на датата, ако има такъв, са премахнати, заличени, повредени или по друг начин направени нечетливи.

– Изпускания, удари, приложен натиск или разлети течности.

– Опит за ремонт от неупълномощени лица или фирми.

– Използване на зарядни устройства, батерии и периферни устройства, различни от тези, доставени с комплекта.

– Неизправности в електрическата мрежа, неправилно свързване към електрозахранването, екстремни условия на околната среда или бързи промени в тези условия, природни бедствия и други форсмажорни обстоятелства.

(5) При установяване на скрит дефект, Потребителят може да предяви рекламация съгласно гаранционните условия на стоката и/или да върне стоката в 30-дневен срок.

(6) Доставчикът носи отговорност за несъответствието на потребителската стока с договора за покупко-продажба, което съществува към момента на доставката на стоката и е настъпило в рамките на две години от доставката ѝ, съгласно чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Това правило не важи, ако несъответствието е несъответстващо на естеството на стоките, техния срок на годност и др., или е посочено друго. В този случай Потребителят може да предяви рекламация в 30-дневен срок от откриване на скрития дефект. Доставчикът спазва законодателството относно предоставяната на Ползвателя гаранция по смисъла на §6, т.6 от ДР на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Това се отнася за всяко физическо лице, което участва в договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и договори за продажба на стоки извън обхвата на неговата търговска или икономическа дейност, занятие или професия. Приложимо и по смисъла на §13, ал.1, т.1 от ДР на Закона за защита на потребителите.

 

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 34. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно правата и законните си интереси, както и да пазят взаимно търговските си тайни, станали им известни в процеса на изпълнение на договора и тези общи условия.

(2) Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на срока на договора да не правят публично достояние писмената или устната кореспонденция между тях. Публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, частни или обществени уебсайтове и др., може да се счита за публично оповестяване.

Чл. 35. В случай на противоречие между настоящите общи условия и уговорките в конкретен договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на конкретния договор.

Чл. 36. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да доведе до недействителност на целия договор.

Чл. 37. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 38. Настоящите общи условия влизат в сила на 18.07.2023.

Чл. 39. Промоционални кодове за отстъпки при закупуване на продукти няма да се уважават за стоки, които вече са намалени, имат друга отстъпка към тях, с изключение на промо кодове, които са изрично отбелязани от Доставчика и използвани за допълнителна отстъпка. Отстъпките и промоциите не могат да се комбинират помежду си, важи само промоцията с по-голяма отстъпка.

Чл. 40. Промоционални кодове за отстъпки при закупуване на продукти няма да се зачитат за стоките, които Потребителят желае да закупи на изплащане/лизинг, независимо дали стойността на стоките вече е намалена или не.