Общо споразумение: С достъп до уебсайта hook.bg всеки потребител недвусмислено приема и се съгласява да спазва настоящата Политика за авторско право и нашите Общи условия за целия период на използване на уебсайта, започвайки от момента на зареждане на сайта до тръгване от него.

Собственост и защита: Всички визуални дисплеи на този уебсайт, включително, но не само данни, графики, текст, дизайн, бутони, изображения и икони, както и тяхното подреждане, сглобяване и избор, са изключителна собственост на ХУК.БГ ООД. Тези елементи са защитени от българските и международни закони за авторското право.

Разрешено използване на съдържание: Съдържанието на този уебсайт може да се използва само за закупуване на продукти и за никакви други цели. Всякакви други употреби, включително, но не само копиране (дори за лична употреба), модифициране, възпроизвеждане, качване, публикуване, предаване или разпространение под каквато и да е форма или начин, без предварителното писмено съгласие на ХУК.БГ ООД, са строго забранени.

Права върху продукти и изображения: Всички продукти и изображения, показани на този уебсайт, са собственост на ХУК.БГ ООД или на доставчиците, които ги доставят на компанията. Посещението и разглеждането на hook.bg не предоставя и не предполага никакъв лиценз или право за използване на тези изображения или продукти.

Търговски марки и търговски наименования: Имената на продукти или компании, споменати на уебсайта hook.bg, включително търговски марки или търговски наименования, могат да бъдат запазени от законния собственик. Потребителите не трябва да тълкуват достъпа до hook.bg като предоставяне на лиценз или право за използване на подобни търговски марки или търговски имена.

Регистрация на потребител: Достъпът и разглеждането на hook.bg не изисква регистрация на потребител. Въпреки това, ако някой потребител се регистрира, той все още е обвързан от тези правила за авторски права.

Нарушаване на авторски права: Всяко неразрешено използване на материалите, появяващи се на този уебсайт, може да наруши авторското право, търговската марка и други приложими закони и може да доведе до наказателни или граждански санкции. Ние си запазваме правото да търсим всички средства за правна защита, налични съгласно законите за авторското право и други приложими закони в целия свят, за да наложим тази Политика за авторско право.

Контакти: За всякакви въпроси или за получаване на писмено съгласие за използване на материали на hook.bg, моля, свържете се с нас на office@hook.bg.

Използвайки hook.bg, вие се съгласявате да спазвате правата на интелектуална собственост на ХУК.БГ ООД и ще се въздържате от копиране, изтегляне, предаване, възпроизвеждане, отпечатване или използване за търговски цели на всякакви материали, съдържащи се в уебсайта, освен ако няма предварително писмено съгласие получени от ХУК.БГ ООД.