1. Администратор на данните

Представяме Ви как се събират и обработват Вашите лични данни на нашия уебсайт www.hook.bg. Администратор на данните в уебсайта (наричан още „Ние“, „Нас“) е ХУК.БГ ООД, ЕИК: 200606797, отговарящ за защитата на Вашите лични данни.

За да се свържете с нас:

ХУК.БГ ООД, гр. Варна 9000 бул. Приморски 23 – офис на hook.bg, Електронна поща: office@hook.bg, Телефон: 0899 242 469

Считаме за изключително важно данните, които съхраняваме за Вас, да са точни и актуални. Моля, уверете се, че ще ни уведомите за всякакви промени във Вашите лични данни по всяко време, като актуализирате личната си информация във Вашия потребителски профил тук.

Имайте предвид, че с изпращането на Вашите лични данни Вие потвърждавате, че имате навършени 14 години. Ако това не е така, моля, свържете се незабавно с нас, за да можем да предприемем стъпки за премахване на Вашата информация.

 1. Събиране на данни, цел и основание за обработка
 • Лични данни: Това се отнася до всяка информация, която може да се използва за идентифициране на физическо лице. Тази категория не включва анонимни данни. Ние обработваме следните видове лични данни:
 • Комуникационни данни: Това включва всяко съобщение, което ни изпращате, било то чрез формата за контакт на нашия уебсайт, имейл, публикация в социални медии или други методи за съобщения. Ние обработваме тези данни за целите на комуникацията с Вас, водене на записи и за предявяване, упражняване или защита на правни искове. Правната основа за тази обработка са нашите легитимни интереси, а именно отговаряне на съобщения, изпратени до нас, водене на записи и управление или защита на правни искове.
 • Клиентски данни: Това включва данни, свързани с всякакви покупки на стоки и/или услуги, като Вашето име, адрес за фактуриране и доставка, имейл адрес, номер за връзка, подробности за покупка и т.н. Ние обработваме тези данни, за да доставим стоките и/или услугите, които сте закупили, и да поддържаме записи на такива транзакции. Основанието за тази обработка е сключването на договор между Вас и нас и/или предприемането на действия по Ваше искане преди сключването на такъв договор.
 • Потребителски данни: Това включва данни за използването на нашия уебсайт и други онлайн услуги, включително всички данни, които публикувате на нашия уебсайт или чрез други онлайн услуги. Ние обработваме тези данни, за да управляваме нашия уебсайт и да гарантираме, че Ви предоставяме подходящо съдържание, поддържаме неговата сигурност, поддържаме резервни копия на нашия уебсайт и/или база данни и за да ни позволи да управляваме и администрираме нашия уебсайт и други онлайн услуги и бизнес . Основата за тази обработка са нашите легитимни интереси, които ни позволяват ефективно да управляваме нашия уебсайт и бизнес.
 • Технически данни: Това включва данни, свързани с използването на нашия уебсайт и онлайн услуги от Ваша страна, като Вашия IP адрес, информация за вход, подробности за Вашия браузър, продължителност на посещенията на страниците на нашия уебсайт, показвания на страници и навигационни пътища, подробности за колко пъти използвате нашия уебсайт, настройките на часовата зона и други технологии на устройствата, които използвате за достъп до нашия уебсайт. Тези данни идват от нашата система за проследяване на анализи. Ние обработваме тези данни, за да анализираме Вашето използване на нашия уебсайт и други онлайн услуги, за да администрираме и защитим нашия бизнес и уебсайт, за да предоставим подходящо съдържание и реклами и за да разберем ефективността на нашата реклама. Правното основание за тази обработка са нашите легитимни интереси, които ни позволяват да управляваме правилно нашия уебсайт и бизнес, да развиваме бизнеса си и да определяме нашата маркетингова стратегия.
 • Маркетингови данни: Това включва данни за Вашите предпочитания за получаване на маркетинг от нас и трети страни, както и Вашите комуникационни предпочитания. Ние обработваме тези данни, за да Ви позволим да участвате в нашите промоции, да Ви предоставим подходящо съдържание и реклами и да измерим или разберем ефективността на рекламата, която Ви се предоставя. Правното основание за тази обработка са нашите легитимни интереси, които в този случай са да проучим как клиентите използват нашите продукти/услуги, да ги развиваме, да развиваме нашия бизнес и да решаваме нашата маркетингова стратегия.
 • Можем да използваме данните, описани в точки 2.3 до 2.6 включително, за да Ви предоставим подходящо съдържание и реклами (включително Facebook или други дисплейни реклами) и да измерим или разберем ефективността на рекламата, която Ви се предоставя. Правното основание за тази обработка са нашите законни интереси, които включват растежа на нашия бизнес. Може също да използваме тези данни, за да Ви изпращаме други маркетингови съобщения. Основата за тази обработка е или съгласие, или законни интереси (а именно разрастване на нашия бизнес).

Лична информация: Ние не събираме лична информация за Вас. Информацията относно Вашата етническа принадлежност или раса се счита за лична. Това включва вярвания, свързани с религия или философия, подробности за Вашия сексуален живот или сексуална ориентация, политически възгледи, членство в профсъюзи, информация, свързана със здравето, както и генетични и биометрични данни. Също така се въздържаме от събиране на подробности за вашата криминална история – престъпления и наложени наказания.

Моля, имайте предвид, че може да има случаи, в които сме задължени да събираме лична информация по закон или съгласно договора между нас. Ако не предоставите такава информация при поискване, може да не сме в състояние да изпълним договорните задължения (като доставка на продукти или услуги до Вас). Непредоставянето на необходимата информация може да доведе до анулиране на поръчания от Вас продукт. Бъдете сигурни, ние ще Ви уведомим навреме при такива сценарии. Ние ще използваме Вашите лични данни само за целите, за които са били събрани първоначално, или за тясно свързана цел. За допълнителна информация, моля, пишете ни на office@hook.bg. Ако възникне необходимост от използване на Вашите данни за несвързана нова цел, ние ще Ви информираме и ще очертаем нашите правни основания за същото. Можем да обработваме вашите лични данни без Ваше знание или съгласие, при условие че е в рамките на закона. Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения или профилиране.

3. Методите за събиране на Вашите лични данни включват:

 • Директно предоставени от Вас, като попълване на формуляри на нашия сайт или чрез комуникация по имейл.
 • Автоматично събирани данни, когато използвате нашия уебсайт, улеснени от бисквитки и подобни технологии. Вижте нашата политика за бисквитки за повече подробности.
 • Данни, получени от източници на трети страни като: доставчици на анализи (напр. Google), както в ЕС, така и извън него; рекламни мрежи (напр. Facebook), както в ЕС, така и извън него; доставчици на информация за търсене (напр. Google), както в ЕС, така и извън него; доставчици на технически услуги, услуги за плащане и доставка, брокери на данни или агрегатори.
 1. Маркетингова кореспонденция

Правното основание за обработка на Вашите лични данни за маркетингова кореспонденция е или Вашето съгласие, или нашите законни интереси.

В съответствие със законите за защита на данните и електронните комуникации, може да Ви изпращаме маркетингови съобщения, ако:

4.1 Правите покупка, регистрирате се на нашия уебсайт или правите запитване за нашите продукти или услуги; или

4.2 Вие сте дали съгласието си да получавате маркетингова кореспонденция и в двата сценария, ако приемем, че не сте се отказали активно. Съгласно законовите изисквания, ако сте юридическо лице, може да Ви изпращаме маркетингови имейли, без да изискваме вашето съгласие. Дори в такива случаи имате възможност да откажете маркетингови имейли от нас по всяко време.

Преди да споделим Вашите лични данни с трети страни за техните маркетингови цели, ще поискаме Вашето изрично съгласие.

Имате възможност да преустановите получаването на маркетингови съобщения от нас по всяко време, като щракнете върху връзката предназначена за „отписване“, включена във всеки от нашите маркетингови имейли. Моля, обърнете внимание, че отказът от получаване на маркетингова комуникация не засяга събирането на лични данни, предоставени чрез други транзакции като покупки, гаранционни регистрации и т.н.

 1. Разпространение на Вашата лична информация

Можем да разпространим Вашите лични данни на следните субекти:

 • Доставчици на услуги, които предоставят ИТ поддръжка и управление на системата;
 • Професионални съветници като правни експерти, финансови институции, одитори и застрахователни компании;
 • Държавни органи, изискващи от нас да разкрием дейности по обработка;
 • Фирми за доставка;
 • Субекти на трети страни, участващи в придобиването или консолидирането на части от нашия бизнес или активи.

Очакваме всички трети страни, на които разкриваме вашите данни, да спазват поверителността на личната ви информация и да я обработват според закона. Такива трети страни могат да обработват вашите лични данни само за конкретни цели, в съответствие със законовите задължения и нашите инструкции.

 1. Защита на данните

Ние въведохме протоколи за сигурност, за да предотвратим случайна загуба, неоторизирано използване, промени и неоторизиран достъп или разкриване на Вашите лични данни. Ние ограничаваме достъпа до Вашата лична информация до служители и партньори, които имат законна нужда от достъп до такава информация. Те са инструктирани да обработват Вашите лични данни съгласно нашите указания и да спазват разпоредбите за поверителност.

Създадохме процедури за управление на предполагаеми нарушения на личните данни и ще предупредим Вас и всички съответни регулатори за такива инциденти, ако е необходимо.

 1. Запазване на данни

Ние ще запазим Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите, за които сме я събрали, или за спазване на законови, счетоводни или отчетни задължения.

Когато определяме периода на съхранение на тези данни, ние вземаме предвид обема, естеството и чувствителността на данните, потенциалния риск от неоторизирано разкриване или използване, целите на обработката и дали те могат да бъдат постигнати с други средства и законови задължения.

Обърнете внимание, че данъчните разпоредби ни задължават да съхраняваме основна информация за нашите клиенти (като контакт, самоличност, финансови данни и данни за транзакции) до десет години, след като престанат да бъдат клиенти.

При определени обстоятелства може да анонимизираме вашите лични данни за изследователски или статистически цели, като в този случай можем да използваме тази информация за неопределено време без допълнително известие до Вас.

 1. Вашите права

Съгласно законите за защита на данните имате няколко права по отношение на вашите лични данни, включително правото на достъп, промяна, изтриване, ограничаване, прехвърляне, възражение срещу обработка, преносимост на данните и правото да оттеглите съгласието си, ако обработката се основава на съгласие.

За да научите повече за тези права, посетете: https://www.cpdp.bg/?p=rubric&aid=2

Ако желаете да упражните някое от правата, посочени по-горе, моля свържете се с нас на: office@hook.bg

Не се изисква такса за достъп до Вашите лични данни или за упражняване на някое от другите права. По закон обаче ни е разрешено да начислим разумна такса, ако искането Ви е очевидно неоснователно, повтарящо се или прекомерно, или да откажем да изпълним искането Ви при тези обстоятелства.

Може да се наложи да поискаме конкретна информация от Вас, за да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме правото Ви на достъп до личните Ви данни или да упражните някое от другите си права. Тази мярка за сигурност гарантира, че Вашите данни няма да бъдат разкрити на лица, които нямат право да ги получат. Може също така да поискаме допълнителни подробности относно вашата заявка, за да ускорим нашия отговор.

Ние се стремим да отговорим на всички законни искания в рамките на един месец. Ако заявката Ви е особено сложна или сте направили няколко заявки и не можем да Ви отговорим в рамките на един месец, ще Ви уведомим.

Ако не сте доволни от начина, по който данните Ви се събират и използват, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg). Ще бъдем благодарни, ако първо се свържете с нас, за да разрешим всякакви спорове или оплаквания.

9.Външни връзки

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове, добавки и приложения на трети страни. Щракването върху тези връзки или активирането им може да позволи на трети страни да събират или споделят данни за Вас. Ние нямаме контрол върху тези външни сайтове и следователно не носим отговорност за техните политики за поверителност. При напускане на нашия уебсайт препоръчваме да прочетете декларациите за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

10.Бисквитки

Можете да конфигурирате браузъра си да отказва всички или някои бисквитки или да Ви предупреждава, когато уебсайтовете задават или имат достъп до бисквитки. Ако деактивирате или откажете бисквитките, имайте предвид, че някои части от този уебсайт може да станат недостъпни или да не функционират правилно. За повече информация относно бисквитките, които използваме, вижте тук.